Medalla de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña

Según el estatuto de la ACVC: Article 22. Els membres de la corporació faran servir com a distintiu la medalla acadèmica. Aquesta ser d’or i, a l’anvers, hi figurarà l’emblema particular de la Veterinària; al revers, la inscripció: ‘Acadèmia de Cièn- cies Veterinàries de Catalunya‘, i la qualificació que correspon- gui: ‘Acadèmic de número, d’-…